Profil działalności

Emitent rozpoczął działalność w sierpniu 2014 roku. Od momentu zawiązania Spółki celem jej działania było utworzenie grupy kapitałowej skupiającej podmioty działające na rynku produktów ropopochodnych, obrotu nimi i ich recyklingu. W wyniku przeprowadzonych transakcji w dniu 17 sierpnia 2015 roku Emitent stał się właścicielem 100 % udziałów spółki Flukar Invest Sp. z o.o., która jest właścicielem spółek Flukar Sp. z o.o., Eko Trade Organizacja Odzysku SA i Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. Spółki tworzące grupę są producentami olejów dla motoryzacji i olejów przemysłowych, ich przetwórstwa i odzysku.

Podstawową zasadą działania Flucar SA jest budowanie wartości dla akcjonariuszy w oparciu o rozwój długoterminowych projektów inwestycyjnych realizowanych poprzez spółki celowe.

Konstrukcja struktury powiązanych podmiotów ma w swoim założeniu realizować różne cele: handlowy, produkcyjny i recyklingowy – odzyskowy. Grupa została utworzona w wyniku przejęcia zorganizowanej część przedsiębiorstwa LOTOS OIL na terenie byłej Rafinerii Jasło.

 

©Copyright Flucar SA. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).